Adatvédelmi nyilatkozat

A Jucus Paleo Konyhája weboldalt jucuspaleokonyhaja.hu domain néven (továbbiakban Honlap) elérhető webhelyét Nagy Judit adószámos magánszemély üzemelteti.

Tiszteletben tartom az oldalunkon böngészők személyes adatokhoz fűződő jogait, ezek megvédéséért az alábbi adatvédelmi intézkedéseket hozom a vonatkozó adatbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Vállalom, hogy adatvédelmem megfelel az Európai Parlament és a Tanács, 2018. május 25. napján hatályba lépő 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (GDPR).

Nekem fontos adatai védelme! Ezért a személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtöm és biztonságosan tárolom!
Harmadik félnek személyes adatokat nem adok át, de bárkinek felvilágosítást nyújtok a róla kezelt adatokat érintően.
Marketing tartalmú üzenetet (eDM) csak hozzájárulással küldök. Ezekről bármikor leiratkozhat!

Ez a tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozik.

Az Adatvédelmi nyilatkozat közvetlen elérhetősége: https://jucuspaleokonyhaja.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

Az adatkezelés célja

A Honlapon a felhasználók kétféle módon, céllal adhatnak meg adatokat:

  • a weboldal használata során látogatással bocsátanak a Honlap tulajdonosának rendelkezésére személyes azonosításra nem alkalmas adatok formájában pl. Cookie
  • a Honlapon ingyenes oktatóanyagokra, hírlevélre feliratkozással név és email cím megadásával

Az adatkezelő

Nagy Judit
Székhely: 2230 Gyömrő, Nefelejcs utca 60.
Adószám:
Adatkezelési felelős: Nagy Judit
Ügyfélszolgálat email címe: mlle.judith.nagy@gmail.com
Telefonszáma: +36 30 437 1699

Az adatkezelés módja

Hírlevél feliratkozáskor a következő személyes adatok szükségesek: 
a feliratkozó keresztnevét és email címét kérem el.

Blogposztokhoz hozzászóláskor a következő személyes adatok szükségesek: 
a feliratkozó keresztnevét és email címét kérem el. Ezt az adatot semmilyen más célra nem használom fel.

Közösségi adatkezelés

Sütik (cookiek)

Weboldalam sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. Sütiket használok emellett a weboldal látogatottságának, a felhasználói tevékenységeknek, valamint hirdetéseink teljesítményének mérése, elemzése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja!

Valamennyi látogató érintett.

 

A sütik törlése:

A látogatónak joga van a sütik törléséhez vagy letiltásához. Az adatkezelés alapesetben 30, egyedi esetekben 90 napig tart.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

Facebook

Weboldalam hirdetésére a Facebook által biztosított dinamikus hirdetés szolgáltatást alkalmazom, amely a felhasználók számára a weboldalamon tett korábbi látogatásaik, a Facebook által kezelt közösségi oldalakon megadott adataik és az azokon folytatott tevékenységeik alapján hirdetéseink célzott és optimalizált megjelenítését biztosítja. A Facebook által elhelyezett cookie-król bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen kaphat tájékozatást.

Google Analytics

Weboldalam látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe veszem a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok.

A Google Analytics által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

Google Adwords

Weboldalamat a Google Adwords szolgáltatás használatával is reklámozom. A Google Adwords szolgáltatás a hirdetések hatékonyságának mérésére sütiket használ, a Google Adwords által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:

https://policies.google.com/technologies/ads

Linkek

Oldalaim más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak. A belinkelt internetoldalakra nem vonatkoznak a jelen adatvédelmi tudnivalók, hanem kizárólag az ottani adatvédelmi rendelkezések.

Az adatfeldolgozók

Tárhelypark Kft. 

H-1122 Budapest, Gaál József út 24.
+36 1 700 4140
https://www.tarhelypark.hu, info@tarhelypark.hu 

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely szolgáltatás

KBOSS.hu Kft. 

1031 Budapest, Záhony utca 7/C. 
+36-30-35-44-789 
https://www.szamlazz.hu, info@szamlazz.hu 

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: számlázás, automatikus számlázás

Mailchimp

The Rocket Science Group, LLC  
675 Ponce de Leon Ave NE 
Suite 5000  
Atlanta, GA 30308 USA 
https://mailchimp.com 

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: email címlista kezelés, automatizált ingyenes tananyag küldés, hírlevél küldés

tawk.to inc. 

tawk.to (SMS SIA) #6 – 8 Tirgoņu iela 
Rīga, Latvia, LV-1050 
support@tawk.to 
https://www.tawk.to 

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: chat felület biztosítása

Barion Payment Zrt.

1117, Budapest, Infopark sétány 1. 
+36 1 4647070 
https://www.barion.com 

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: bankkártyás fizetés technikai biztosítása

Cégnév

Cím 

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: könyvelés

GLS Hungary 

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 
https://gls-group.eu/HU/hu/home 

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: csomagszállítás

Nagy Judit adószámos magánszemély adatfeldolgozóin kívül más harmadik személlyel nem osztja meg az Ön adatait, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi. Az adatfeldolgozók az átadott adatokat csak addig tárolják, ameddig az adott folyamathoz szükséges vagy amíg erre törvényi kötelezettségük van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

JOG AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZATÁSHOZ

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásos tájékoztatást kérhet, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelem. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

JOG AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS HELYESBÍTÉSRE

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy valamely adatát módosítsam. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedek, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

JOG AZ ADATOK TÖRLÉSÉRE

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszem, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben szerződéses jogviszonyba kerül velem, akkor a számlázáshoz szükséges – esetenként a kapcsolattartás céljából megadott adataival megegyező – adatait a hatályos számviteli- és adójogi törvények előírásai értelmében 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni, törlésük csak ennek elteltét követően hajthatjuk végre.

JOG TILTAKOZÁSRA AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálom, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozok, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatom.

Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉS AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítsen, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszek, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@ naih.hu
https://naih.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
  • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
  • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Jelen Adatkezelési nyilatkozat 2018. 05. 24. napjától érvényes.

Frissítve: 2019.02.15.